Valentin
ARMULESCU

Consilier Local
Secretarul Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, juridică, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut