Romică
ACHIMESCU

Consilier Local
Președintele Comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, juridică, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut