Ion
ROATA

Consilier Local
Membru Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare, juridică, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat
Partidul Politic:
PRO România
Sari la conținut